LEGEZKO OINARRIAK

Anexo 1ª modificación Bases Legales, fecha de publicación 27/01/2021

Al amparo del apartado 12 de las bases legales reguladoras de la quinta edición del Concurso Escolar “Hazlo Verde” (en adelante, las “Bases” y el “Concurso”), publicadas en la web www.hazloverde.es, LEROY MERLIN comunica que se añade un anexo a las mismas, reflejando determinadas modificaciones que afectan al Concurso y que son las que se recogen a continuación:

 • Apartado 2. Ámbito temporal: Se amplía el plazo de recepción de inscripción y participación al 19 de marzo de 2021

Las modificaciones recogidas en este documento resultan aplicables desde la fecha de su publicación señalada en el encabezamiento. Las Bases únicamente se verán modificadas de acuerdo con lo aquí señalado. En lo restante, las Bases permanecerán vigentes en sus términos originales siempre que no entren en contradicción con los términos del presente anexo.


Anexo 2ª modificación Bases Legales, fecha de publicación 07/04/2021

Al amparo del apartado 12 de las bases legales reguladoras de la quinta edición del Concurso Escolar “Hazlo Verde” (en adelante, las “Bases” y el “Concurso”), publicadas en la web www.hazloverde.es, LEROY MERLIN comunica que se añade un segundo anexo a las mismas, reflejando determinadas modificaciones que afectan al Concurso y que son las que se recogen a continuación:

 • Apartado 2. Ámbito temporal: concluido el el plazo de recepción de inscripción y participación el pasado 19 de marzo de 2021, se estima modificar las fechas de los diferentes jurados, que pasan a ser las siguientes:
  • Antes del 30 de abril de 2021, los jurados autonómicos elegirán a los ganadores autonómicos; habrá dos de cada Comunidad Autónoma, uno de la categoría A y otro de la B, que, a su vez, pasarán como finalistas a la fase nacional.
  • Antes del 17 de mayo de 2021, el jurado nacional elegirá a los dos ganadores nacionales del Concurso de las categorías A y B, así como al ganador nacional de la categoría C
  • Antes del 17 de mayo de 2021, el jurado público elegirá al ganador especial del público.
  • Se mantiene la fecha en el mes de junio de 2021, del disfrute del Premio Nacional de los ganadores del Concurso.

Las modificaciones recogidas en este documento resultan aplicables desde la fecha de su publicación señalada en el encabezamiento. Las Bases únicamente se verán modificadas de acuerdo con lo aquí señalado. En lo restante, las Bases permanecerán vigentes en sus términos originales siempre que no entren en contradicción con los términos del presente anexo.


5. “HAZLO VERDE” LEHIAKETA
EDIZIOAN 2020/2021

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. helbidea Alcobendas (Madril), de la Vega etorbidea 2. zk. eta IFZ B-84818442 (“LEROY MERLIN”) duenak, HazloVerde Misión #Salvemoslosbosques” (“Lehiaketa”) Eskola Lehiaketaren bostgarren ediziorako deialdia egiten du, ondorengo oinarri legalen arabera arautuko dena (“Oinarriak”).

Oinarriak Legezko OharrarekinPribatutasun Politikarekin eta Cookie Politikarekin osatuko dira, eta Lehiaketa hasi aurretik bere osotasunean onartuak izan beharko dira; behin onartuak, Oinarrien barne daudela ulertuko da legezko beharrezko xedeetarako.

1. XEDEA ETA LURRALDE-EREMUA

Lehiaketak 6 eta 16 urte bitarteko ikasleak jasangarritasunarekin zerikusia duen ohituren inguruan sentsibilizatzea du helburu, haien inguruarekiko herritar arduratsu bilakatuz, beraien izpiritu ekintzailea indartuz, aldaketaren agente bilakatuz eta Garapen Jasangarrirako Helburuekiko (los “GJH”-ak) haien konpromezuaren bidez jasangarritasuna bultzatuz.

Lehiaketa Estatuko Ikastetxe guztietako Lehen Hezkuntzako (3., 4., 5. eta 6. mailak) eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (1., 2., 3. eta 4. mailak) ikaslegoari zuzendurik dago, beraz estatu mailakoa da.

Lehiaketan parte hartzeko kudeaketa gela bakoitzeko irakasleak egingo du eta 4. klausulan agertzen denaren arabera egingo da.

2. DENBORA-EREMUA

Hauek dira lehiaketako datarik garrantzitsuenak:

 • Izen emateko eta lanak jasotzeko epea 2020ko urriaren 5a eta 2021eko otsailaren 12a bitartekoa da, data horiek barne.
 • 2021eko apirilaren 16a baino lehen, autonomiako epaimahaiek autonomia mailako irabazleak aukeratuko dituzte; Autonomia Erkidego bakoitzeko bi irabazle egongo dira, A kategoriako bat eta B kategoriako beste bat, aldi berean fase nazionalera finalista gisa pasako direnak.
 • 2021eko maiatzaren 7a baino lehen epaimahai nazionalak Lehiaketako A eta B kategorietako, hala nola C kategoriako irabazle nazionalak aukeratuko ditu.
 • 2021eko maiatzaren 28a baino lehen epaimahai publikoak publikoaren irabazle berezia aukeratuko du.
 • 2021eko ekainean, Lehiaketaren irabazleek Sari Nazionala gozatuko dute.

LEROY MERLIN-ek aurreko data hoiek zabaldu edo aldatzeko eskubidea gordetzen du, 12. xedapenean zehaztutako erregimenaren arabera beharrezko ikusiez gero.

3. OINARRIEN ONARPENA

Lehiaketan parte hartzeak Lehiaketako web orrian (www.hazloverde.es) (la “Web”) argitaratutako oinarrien onarpen zehatza suposatzen du.

LEROY MERLINek beretzat gordetzen du eskubidea arauak errespetatzen ez dituzten parte hartzaileak kanpoan uzteko, bereziki, Oinarri hauen aurka doazenak.

Oinarri hauen onarpenarekin parte-hartzaileak berberek ezartzen dituzten xedapen eta baldintzak ulertzen dituela baieztatzen du eta haiekin zerikusirik izan dezaken eta beraz aplikagarri suerta daitekeen baliozko araudia betetzeko konpromezua hartzen du, parte hartze hutsarekin Oinarri eta legalitate honi osotasunez eta era ezeztaezinean azpiratzeko baimena ematen ari duelarik.

Parte hartzaileak aurkakoa adierazi ezkero, edozein izanik unea, Lehiaketatik baztertua geratuko da eta LEROY MERLINek ez du inongo konpromisorik izango parte hartzailearekin.

Oinarri hauek Web orrian daude erabilgarriak eta haiek kontsultatu nahi dituen edozein pertsonaren esku egongo dira. Halaber, Oinarriak Gerardo von Wichmann Rovira Notario Jaunaren aurrean utzi dira eta Lehiaketetako oinarrien artxibategi elektronikoan (ABACO) argitaratuko dira, Notarioen Kontseilu Nagusiak eskainitako interes orokorreko zerbitzua, eta hemen argitaratua: www.notariado.org/abaco.

4. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK ETA MEKANIKA

Lehiaketan parte hartzea doakoa da, nahi duenak egin ahal izango du eta jarraian aipatzen diren baldintzak bete beharko dira:

 1. Web orrian sartu, erregistrorako inprimakia behar bezala bete, horretarako jarriak dauden laukien bidez Web orriko Legezko Oharra, Pribatutasun Politika, Cookie Politika eta Oinarriak onartu eta, azkenik, erregistroa berretsi.
  Erregistroa telefono bidez egitea ere posible izango da honako doako telefono zenbakia erabiliz 900 670 686, nahiz eta nahitaezkoa izango den aipatutako klausulak web orriaren bidez espresuki onartzea.
 2. Irakaslearen Zona Pribatutik, 6. Klausulan deskribatzen diren baldintzak betetzen dituen lan bat gelako (lan bat, ikasgela bat) linean bidali; A edo B mailan egingo dira, ikasgela parte hartzailea dagoen kurtsoaren arabera, eta 2. Klausulan agertzen den epearen barruan egingo da izen-ematea eta lanaren jasotzea.
 3. Irakasle bakoitzak Eremu Pribatuan sartzeko erabiltzailea eta pasahitza jasoko ditu.
 4. Irakasle bakoitzak gela bat edo gehiago inskribatu ahal izango ditu, horietako bakoitzak bere lana aurkeztuko du eta Lehiaketan parte hartzeko gela bakoitzak lan bana besterik ezin izango du aurkeztu.
 5. Oinarrietan agertzen den edozein baldintza bete.
 6. Bestalde, Coronavirusaren pandemiak eragindako egoera dela eta, parte hartzeko modalitateak aldaketak jasan ahal izango ditu ikastetxeek osasunaren onerako hartu beharreko neurriei egokitzeko. Ondorioz, osasun arrazoiak direla eta ikastetxeak ikasgela taldetan banatzeko betebeharra izanez gero, salbuespen gisa onartuko da talde/lanaren parte hartzea. Edozein kasutan, logistika arrazoiengatik eta arrazoi ekonomikoengatik, ikasgela bakoitzeko ikasle kopuruak ezingo du inongo kasutan 38 baino gehiago izan.

5. PARTE-HARTZE MAILAK

Ondorengo kategorietan parte hartu ahal izango da:

 • A kategoria (Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak)
 • B Kategoria (Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak)
 • C Kategoria (Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailak)

A kategoria Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasleei zuzenduta dago.

B kategoria Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasle haiei zuzendua dago.

C kategoria Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailako ikasleekin parte hartzen duten irakasleengana zuzenduta dago.

6. LEHIAKETAN AURKEZTEKO LAN-PROPOSAMENA. BETEKIZUNAK

A eta B kategorietako ikasleek publizitate kartel bat sortu beharko dute, helburu basoak zaintzeak duen garrantziaz sentsibilizatzea duena.

C kategoriako ikasleek bideo bat grabatu beharko dute basoen zaintzaren inguruan eta gure eguneroko jarduerek haiek salbatzeko duten garrantziaren inguruan sentsibilizatzeko.

Ikasgela bakoitzak bere proiektua online bidali beharko du Irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez.

HazloVerde.#Salvemoslosbosques Misioan parte hartzeko lanak ondorengo baldintzak beteko ditu:

 1. Formatua::
  • A eta B Kategoria: jpg. edo gif formatuko irudia, gehienez ere 2MBeko pisuarekin eta gehienez ere 10 orrialde izango dituen dokumentu deskribatzaile batekin batera (PDF, PPT, DOC edo TXT).
  • C Kategoria: .AVI, MP4 edo .MOV formatuko bideo bat, gehienez ere minutu 1eko iraupenarekin eta 100MBeko pisuarekin, eta gehienez ere 10 orrialde izango dituen dokumentu deskribatzaile batekin batera (PDF, PPT, DOC edo TXT).
  • Bi formatuak gehienez ere 140 karakteretako izenburu batekin batera aurkeztu beharko dira.
 2. Teknika:
  • Librea, ikasleek eskura duten edozein teknika erabili ahla izango dute, tradizionalenetatik, collage-a bezala (itsaski eta guraizeen erabilera dutenak), ordenagailu bidez dokumentuak, irudiak eta bideoak tratatzeko erabili dezaketen edozein programataraino. (Photoshop, online editoreak, etab.).
   Ikasgelak mural, kartel edo collage tradizional bat egitea erabakiez gero irakasleak hura eskaneatu edo argazkia atera beharko dio lana Web orrira igo ahal izateko.
 3. Igorpena: Online egingo da Irakaslearen Eremu Pribatuaren bidez.

Fase autonomikoan aukeratutako lan originalei dagokionez, eta beti ere haien aurkezpen fisikoak balio gehigarri bat suposatzen duela kontsideratzen bada, lan originalak bidali egin beharko dira Estatuko Epaimahaiak balorapen sakonagoa egin dezan. LEROY MERLIN ez da igorpen honen gastuetaz arduratuko.

LEROY MERLIN ez da inongo kasutan lehiaketara aurkeztutako lanen edukiaren erantzule izango, erantzukizuna zuzenean eta erabat parte hartzaileena izango delarik, LEROY MERLIN-en erabateko indemnitatea suposatuz.

7. LEHIAKETAKO FASEAK

Autonomia eremuko fasea:

2021ko apirilaren 16a baino lehen, epaimahai autonomikoek Autonomia Erkidego bakoitzean A eta B kategoria bakoitzeko lan bat hautatuko dute, Garaile Autonomikoak izanik, jarraian estatu mailako fasean lehiatzera helduko direnak, A eta B kategoria bakoitzeko gehienez 17 finalista barne hartuz, eta autonomia epaimahaiek markatutako irizpideak betetzen ez baditu bakarren bat saririk gabe geratu ahal izanik.

C kategoriarako ez da fase autonomikorik izango.

Estatu eremuko fasea:

Fase honetara heltzen diren A eta B kategorietako lan guztien artean, hala nola Epaimahai Nazionalak C kategoriako lanen ebaluaketaren ondorioz, Sari Nazionala jasoko duen kategoria bakoitzean Lehiaketako 3 irabazleak hautatuko dira.

Irabazleen aukeraketa 2021ko maiatzaren 7an izango da.

Bozkaketa publikoaren fasea:

Honako oinarriak betetzen dituzten aurkeztutako lan guztien artean, hiru kategorietako partaideen artean lan bakarra aukeratuko duen epaimahai publiko bat egongo da eta aukeraketa hau 2021eko maiatzaren 28a baino lehen jazoko da.

Bozkaketa gardentasun osoz burutzeko helburuarekin, hau publikoki eramango da aurrera www.hazloverde.es webgune ofizialaren bidez, non ikastetxe parte-hartzaile ezberdinek aurkeztutako eta oinarri legal hauen baldintzak betetzen dituzten lan guztiak argitaratuko diren.

Nahi duten pertsona fisiko guztiek bozkatu ahal izango dute. Behin bakarrik bozkatu ahalko da pertsona bakoitzeko eta, horretarako, ahal den neurrian puntu hau bermatzen lagunduko duten helbide elektronikoaren eta IParen identifikaziozko mugaketa teknikoak ezarriko dira. Jasotako botoak astero batuz joango zaizkio lan bakoitzaren kotagailuari, nahiz eta haien erregistroa minutu batzuk atzeratu daiteken erabiltzaile bakoitzaren konexioaren kalitatearen arabera. Boto sorta honek “epaimahai popularra” izena jasoko du.

Era berean, ikastetxe parte-hartzaileen bozkaketen jarraipena erraztu eta gardentasuna bermatzeko, www.hazloverde.es webgune ofizialak astero eguneratuko den sailkapenaren orrialde bat izango du, non proiektu bakoitzak jasotako boto kopurua erregistratuz joango den.

Bozkaketen segurtasuna bermatzeko, Leroy Merlinek bozkaketak ikuskatzeko eskubidea, hala nola bikoiztutako edo iruzurrezko botoak (bot eta abarren bidez gauzatutakoak), itsukeria baliabideen bidez emitituak izan direnak (esaterako VPNak, proxie, etab.) edo, orokorrean, honako arauen aurka egindakoak deusezteko iruzurraren aurkako mekanismoak ezartzeko eskubidea gordetzen du. Leroy Merlinek lehiakeraren funtzionamendu egokia edo garapen normal eta arautzaileari iruzur egin, eragin edo ezdeusten duen edozein hautagairi edo azaldutako zentzuan jarduera irregular argia edo susmagarria agertzen duenari botoak kendu edo ezabatzeko eskubidea gordetzen du. Leroy Merlin hautagaien bozkaketarako doitutako webgunearen denboraldi bateko erabilgarritasun falta edo sarrera akatsengatik sor litezkeen izaera orotako kalteen gaineko arduraz libre geratzen da.

AUTONOMIAKO ETA MAILA NAZIONALEKO IRABAZLEEN AUKERAKETA

Lehiaketaren irabazleak, aurretiaz deskribatutako epaimahai publikoak aukeratutakoak salbuespen, LEROY MERLINeko kideek, ingurugiroko, jarraitasuneko, pedagogiako adituek eta epaimahai popularrak osaturiko epaimahaiek aukeratuko dituzte, ondorengo irizpidekin bat etorriz aurkeztutako lanak baloratuko dituztenak:

 • EGIN EZAZU MEZU BATEKIN
 • EGIN EZAZU SOZIALA
 • EGIN EZAZU SORMENEZ
 • EGIN EZAZU KALITATEZ

Epaimahaiak ez dio inongo kasuan postu berdina lan bati baino gehiagori emango, berdinketak saihestuz.

Baliogabekotzat hartuko dira, eta ondorioz Lehiaketatik kanpo geratuko dira, Oinarri hauetan adierazten diren formatu egokietan aurkezten ez diren lan guztiak, dela euskarri bateraezinengatik, dela egile eskubideengatik, eta baita Oinarrietan agertzen diren baldintzak edo 6. Klausulan azaltzen direnak ez betetzeagatik.

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.

LEROY MERLIN-ek fase autonomikoko irabazleekin posta elektroniko bidez kontaktatuko du azken fasera pasa direla edo irabazle nazionalak aukeratuak izan direla komunikatzeko, hala suertatuez gero.

Behin lan irabazleak aukeratuak izan direnean, Lehiaketako Web orrian argitaratuko dira eta 11. Klausulan agertzen den edozein euskarri edo tokitan argitaratu ahal izango dira ere.

9. SARIAK

Oparia parte hartzeagatik: Izen-eman duen ikasgela bakoitzak, izakinak amaitu arte (150.000 unitate), haziez eginiko “Hazlo Verde” #SalvemosLosBosque orri-markatzaile bat jasoko du. Orri-markatzaileak Lehiaketan izen-emandako ordenari zorroztasunez jarraituz banatuko dira.

Sari AUTONONIKOA: A eta B kategorietako saritu bakoitzak BEZa barne, 400€-tan baloratutako sari bat eskuratuko du, ikasgela osoak gozatu ahal izango duena. Sari hauek ezingo dira diruagatik aldatu, LEROY MERLINek lehiaketa hau kudeatzeko aukeratutako The Modern Kids and Family, S.L., IFK: B-87044251 agentziaren izenean fakturaren aurka aurreikusitako gehienezko gastua LEROY MERLINek bere gain hartuko duelarik. Gehienez ere 34 sari emango dira, Autonomia Erkidego bakoitzeko bat, balorazio irizpideak bete ezean saria banatu gabe gera daitekeelarik. Era berean, saria jasotzen duten hauek fase nazionaleko finalistak izatera pasako dira.

A eta B kategorietako sari NAZIONALA: Lehiaketako ikasgela irabazleentzako sariak 2021eko ekainean* gauzatuko den kanpamendu baterako egonaldian datza. LEROY MERLINek data hauek aldatzeko eskubidea gordetzen du. LEROY MERLIN egonaldiko gastu guztietaz, hala nola campuserainoko eta itzulerako garraio gastuetaz arduratuko da. Naturaren babesera bideratuako LMen proiektu bat aukeratzeko 1.000€-taz gain.

LEROY MERLINek sari nazionalaren kanpamendurako aurreikusitako datak aldatzeko eskubidea gordetzen du, COVID-19a dela eta jazo litezkeen egoerei eta unean-uneko Osasunaren gomendioei erantzunez.

C kategoriako sari NAZIONALA: Estatuko epaimahaiak aukeratutako sarituak BEZa barne 2.000€-tan baloratutako sari bat jasoko du, ikasgela osoak gozatu ahal izango duena. Sari hauek ezingo dira diruagatik aldatu, LEROY MERLINek lehiaketa hau kudeatzeko aukeratutako The Modern Kids and Family, S.L., IFK: B-87044251 agentziaren izenean fakturaren aurka aurreikusitako gehienezko gastua LEROY MERLINek bere gain hartuko duelarik. Naturaren babesera bideratuako LMen proiektu bat aukeratzeko 1.000€-taz gain.

Publikoaren irabazlearen saria: Publikoak aukeratutako irabazleak BEZa barne 500€-tan baloratutako sari bat jasoko du, ikasgela osoak gozatu ahalko duen jardueran datzana. Sari hauek ezingo dira diruagatik aldatu, LEROY MERLINek lehiakera hau kudeatzeko aukeratutako The Modern Kids and Family, S.L., IFK: B-87044251 agentziaren izenean fakturaren aurka aurreikusitako gehienezko gastua LEROY MERLINek bere gain hartuko duelarik. Naturaren babesera bideratuako LMen proiektua aukeratzeko 1.000€-taz gain.

Sariak ez dira inolaz ere irabazleak hala eskatuta eraldatu, alteratu edo bestelako konpentsazio batengatik aldatuko.

Kasu bakoitzean adierazitako zenbatekoan ikasgela bakoitzerako jarduera baten diru-laguntza dakartzaten sariek, LEROY MERLIN-en baimenarekin kontatuko dute, eta honek diruz lagundu beharreko ekintza motaren xehetasunak eskatuko ditu, baita aldaketak ere, ekintza hori Lehiaketaren izaerarekiko bat etortzen ez denean. Hori horrela, LEROY MERLIN-ek ez du bere gain hartuko sariaren zenbatekoari dagokion ekintzaren antolaketa eta garapenarekin lotutako ardurarik.

LEROY MERLIN-ek Lehiaketaren funtzionamendu egokia eta ohiko garapena hala nola araudia irizurtu, nahastu edo baliogabetzeko ahalegina egin edo lortzen duen edozeini saria ez entregatzeko eskubidea erreserbatzen du.

10. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA ETA IRUDIRAKO ESKUBIDEAREN LAGATZEA

Lehiaketaren alorrean egiten den datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, nortasunezkoak nahiz zehazki irudizkoak eta ahotsezkoak barne, Web orriko Pribatutasun Politika aplikagarria izango da.

Osagarri modura, Oinarri hauen onarpena dela medio, irakasle partaideek LEROY MERLIN ahalduntzen dute, esklusiboki eta dohainik, edonorentzat eta denbora mugarik gabe, hirugarrenei eman ahal izateko, Lehiaketako bere partaidetzaren ondorioz dagozkien irudien eskubideak, lehiaketako bere partaidetza, bere publizitatea eta bere emaitzak gestionatzeko helburuarekin.

Hala, aurreko paragrafoan azaldutako helburuaren barnean, parte hartzaileak erabilera guztiak baimentzen ditu, LEROY MERLIN-ek gaur egun ezagutzen diren eta etorkizuan gara litezkeen euskarriak erabiliz eta edozein aplikaziorekin, haien irudiak izan ditzaketen edozein komunikazio edo esplotazio forma barne, zentzu honetan, irudiak edo haien zati bat LEROY MERLINEN edo hirugarrengoen titulartasun diren bide edo plataformetan argitaratu, erreproduzitu edo partekatzeko aukera barne hartuz, ondoren zehaztasun sakonik gabe azaltzen direnak:

 • Sare Sozial propioak edo hirugarrenenak: LEROY MERLIN Komunitatea edo LEROY MERLIN-en enpresa multzo bereko beste batzuk, Younity, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr.
 • Web orria: www.leroymerlin.es, www.hazloverde.es, unhabitatmejor.leroymerlin.es
 • Publizitatea: liburuxka, prentsa artikuluen eta publizitate display-en bitartez egingo da, telebista eta irratia bezalako komunikabide audiobisualen bitartez.
 • LEROY MERLIN-en dendak.

Irakasle partaideek espresuki bere ardurapean adierazten dute, LEROY MERLIN-en bermea zainduz, aurkeztutako lanean azaltzen diren hirugarren guztiek espresuki emandako baimena eskuratu dutela (adingabeen, bere gurasoen edo lege tutoreen kasuan), LEROY MERLIN-era bere datu pertsonalak eta irudi eskubideak helarazteko, irismen berdinarekin eta aurreko paragrafoetan bildutako helburu berdinetarako.

Hala eta guztiz ere, LEROY MERLINek beretzat gordetzen du, hirugarrengo horiei bere irudirako eskubideen eta bere datuen tratamendurako lagatzea berriro ere eskatzeko aukera. Aurrekoa eskubide bat bezala eratzen da, ez betebehar bat bezala, horregatik LEROY MERLINek ez du erantzukizunik izango hura ez egitearen kasuan.

11. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Lehiaketan parte hartzerakoan, partaideek LEROY MERLIN-i, esklusiboki, Lehiaketara aurkeztutako lanen gaineko esplotazio eskubide guztiak, bat ere kanpo utzi gabe, lagatzen dizkio, LEROY MERLIN haiek ezarri, editatu, errepoduzitu, banatu, publikoaren eskura jarri eta publikoari komunikatzeko, eta material hura eraldatu, materialean edo beste edozein elementutan esku-hartzeko gaituz, erabat edo zati batean, berak edo hirugarrengoei eskatuta-ondorioz hirugarrengoei lagatzea babestua izanik-edozein bide, euskarri edo plataformatan, mundu osoan eta aplikagarria den legediak baimentzen duen epean zehar, honengatik inongo ordainsaririk jaso gabe.

Zentzu horretan, parte hartzaileek lagatako eskubideen erabilera baketsu bat bermatzen dute, bereziki, utzitako lanetan dauden obra edo markak edozein babespen esklusibo edo hirugarrengoen babespenetik libre daudela garantizatuz, ezinezkoa izanik horrela LEROY MERLIN kaltetzea. Hori jarraikiz, parte hartzailea behartua egongo da LEROY MERLIN kalterik gabe uztea, hirugarrengoen aldetik har daitezkeen ekintzek sor ditzaketen kostu, gastu, kalte-ordain, betebehar edo kalteren aurrean, nahiz eta haiek LEROY MERLINek bere eskubideak hautsi dituela ulertzen badute ere.

Irakasleek, ikasleen ekarpenen esplotazioaren gaineko eskubideei dagokionez, haien datu pertsonalen eta irudien eskubideen aitorpen berdina egiten dute, hau da, aipatutako esplotazio eskubideak LEROY MERLIN-i lagatzeko baimena dutela aitortzen dute, 11. klausulako lehenengo paragrafoan jasotzen den hedapen berdinarekin.

12. ALDAKETAK ETA/EDO ERANSKINAK

LEROY MERLINek beretzat gordetzen du mekanikari eta sariari dagozkion Oinarri hauek aldatzeko edo eranskinak gehitzeko eskubidea, baldin eta hauek arrazoituak badaude edo parte hartzaileei kalterik egiten ez badiete; Lehiaketa indarrean dagoen bitartean egin beharko dira eta behar bezala jakinaraziak izan beharko dira.

LEROY MERLINek ez du erantzukizunik izango, ustekabe baten kausaz edo ezinbestean gertatutako zerbaitengatik, Oinarri hauetan agertzen den baldintzaren bat Lehiaketan betetzea ezinezkoa izango balitz, LEROY MERLINentzat betebeharrik sortu gabe. Kasu horretan, LEROY MERLINek aukera izango du mekanika berri bat argitaratzeko (Lehiaketa ezagutzera eman zen bide berdina erabiliz) edo hura bertan behera uzteko, LEROY MERLINentzat erantzukizunik sortu gabe. Era berean, LEROY MERLIN ez da erantzule izango WEB orriaren funtzionamendu txarrarengatik.

13. BALIOGABETASUNA

Oinarri hauetako edozein aurreikuspen, bere osotasunean edo partzialki, baliogabekoa edo eraginik gabekoa aitortua izango balitz, gabetasun hori xedapen horretarako soilik izango litzateke aplikagarria; gainontzeko Oinarriak indarrean jarraituko lukete, erasandako xedapen hori Oinarri hauentzat ezinbestekoa izateko kasuan izan ezik.

14. JURISDIKZIOA ETA LEGE APLIKAGARRIA

Oinarri hauek Espainiako legediaren arabera interpretatu eta beteko dira. Oinarrien izate, sarrera, erabilera edo edukien kausaz sortutako edozein gai auzigarriren aurrean, parte hartzaileak eta LEROY MERLINek espresuki uko egiten diote beste foru batera zuzentzeko aukerari; Madril hiriburuko Epaitegi eta Auzitegietako jurisdikzio eta aginpidearen menpean jarriko dira.