MATERIAL PEDAGÓXICO AMBIENTAL

Impliquémonos no coidado do medio. Porque calquera cambio no equilibrio do ecosistema afecta a miles de especies, entre elas a humana. A túa participación é fundamental para conseguir que nenos, nenas, mozos e mozas se conciencien da importancia que teñen os bosques e os perigos que implica a súa desaparición.

Para axudar a salvar os bosques elaboramos uns recursos educativos cos que fomentar o pensamento crítico, a conciencia ambiental, o traballo cooperativo, a aprendizaxe por proxectos e as competencias tecnolóxicas, fundamentais, estas últimas, na nova normalidade educativa.

Queremos que as próximas xeracións aprendan de forma lúdica, proactiva e cooperativa que moitas pequenas accións poden xerar un gran cambio global. Para iso, o profesorado e os centros educativos sodes unha peza clave. Con este material pedagóxico imos mostrar que cada acción ten unha consecuencia que condiciona o noso futuro.

Aínda que a utilización deste material non é obrigatoria para participar no Concurso Escolar, facilitaravos moito o traballo que fagades na aula ou de forma virtual co alumnado.

Primaria

Secundaria

Primaria

Secundaria

Tamén de materiais educativos adicionais segundo os contidos de anteriores edicións de Hazlo Verde: