METODOLOXÍA DO PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL FAINO VERDE MISIÓN #SALVEMOSOSBOSQUES

A través do Programa de Sensibilización Ambiental traballaremos catro aspectos fundamentais.

Transversalidade

A iniciativa educativa e de sensibilización para salvar os bosques pódese traballar de forma transversal a través de distintas materias.

Primaria: Ciencias Sociais, Educación Artística, Lingua, Ciencias da Natureza e TIC.

E.S.O.: Bioloxía e Xeoloxía, Tecnoloxía, Educación Plástica e Visual e Iniciación á Actividade Empresarial e Emprendedora.

Aprendizaxe por proxecto

O programa contempla a presentación de dous proxectos diferentes segundo o ciclo educativo.

Primaria: deseño dun cartel publicitario destinado a sensibilizar ao público sobre a necesidade de protexer os bosques.

E.S.O.: creación dun vídeo de sensibilización.

Proxectos cooperativos

Faino Verde pon o énfase no traballo cooperativo dentro do marco da nova realidade educativa. O formato facilita que o alumnado participe de forma grupal, xa sexan equipos grandes ou pequenos, na aula ou en liña, para conseguir un obxectivo común: transmitir a importancia dos bosques no ecosistema. Poténcianse tanto as destrezas grupais como as interpersoais, xa que o alumnado ten que tomar decisións e resolver conflitos ata conseguir o resultado final.

Competencia tecnolóxica

O programa está exposto para que se poida seguir de forma dixital, tal e como indican as directrices ditadas polo Ministerio e as Consellerías de Educación en todo o territorio. O obxectivo é facilitar o traballo de centros e profesores no novo curso e mellorar as competencias tecnolóxicas do alumnado.