OBXECTIVOS DO PROGRAMA EDUCATIVO: Hazlo verde

Vega

Os principais obxectivos do programa son:

  • Concienciar ao alumnado sobre a importancia que teñen os bosques para contrarrestar algún dos principais problemas ambientais, como o cambio climático.
  • Incidir na importancia de conservar e preservar os bosques naturais, de realizar un consumo ecorresponsable a través de campañas de sensibilización creadas por e para a infancia e a mocidade.
  • Achegar a natureza ás novas xeracións para que aprendan como o ser humano inflúe nela, animándoas a coidar dela.
  • Traballar os ODS a través do obxectivo 15 Vida de Ecosistemas Terrestresdun modo lúdico. Con iso, conséguese a implicación dos alumnos e alumnas para convertelos en influencers ambientais.
  • Mellorar as destrezas dixitais e potenciar o traballo cooperativo cunha proposta adaptada á nova realidade educativa que se pode executar tanto na aula como a distancia por Internet.
  • Fortalecer a capacidade de liderado infantil e xuvenil en materia medioambiental a través da súa participación en campañas de sensibilización.

Axudar as próximas xeracións a valoraren e protexeren os bosques está nas vosas mans. Un pequeno paso, como a vosa participación no Programa de Sensibilización Ambiental Faino Verde, pode ser o inicio dun cambio global.