PREGUNTAS FRECUENTES

CONCURSO ESCOLAR “FAINO VERDE. MISIÓN #SALVEMOSOSBOSQUES”
5ª EDICIÓN 2020/2021

QUEN PODE PARTICIPAR?

No Concurso "Hazlo verde. Misión#Salvemoslosbosques" poden participar todos os alumnos e alumnas dos centros educativos españois públicos, concertados e privados, escolarizados en Educación Primaria (de 3º a 6º curso) e E.S.O. (de 1º a 4º curso).

Para iso, establecemos tres categorías de participación.

 • CAT.A. clases de 3º a 4º curso de Primaria.
 • CAT.B. clases de 5º a 6º curso de Primaria.
 • CAT.C clases de 1º a 4º curso da E.S.O.

COMO SON OS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN?

Toda a clase participará formando un só grupo e presentando un único traballo desenvolto entre todos os alumnos ou elixido a partir das distintas propostas que puidesen traballar en grupos máis pequenos. No material didáctico atoparedes algunhas suxestións sobre como facelo.

Por circunstancias derivadas da pandemia do Coronavirus, a modalidade de participación poderá sufrir modificacións para adaptarse ás medidas que teñan que adoptar os centros educativos por mor da protección da saúde. Por tanto, no caso de que por motivos sanitarios o colexio estea obrigado a dividir a clase en grupos, permitirase, de forma excepcional, a participación de grupo/traballo. En calquera caso, por motivos loxísticos e económicos, o número máximo de alumnos que participen co conxunto dos grupos/clase non poderá superar, en ningún caso, o máximo de 38 alumnos por clase.

PODEN OS ALUMNOS REXISTRARSE E PARTICIPAR POLA SÚA CONTA?

Non. Para participar é necesario que un/unha educador ou educadora do centro se encargue do rexistro.

QUE TRABALLO EXTRA SUPÓN PARA O DOCENTE?

Este programa está integrado no currículo educativo. Por iso non supón ningún traballo adicional. O material didáctico que facilitamos permite que cada educador/a desenvolva na clase (en función do seu tempo e posibilidades) os contidos e actividades que considere oportunos para introducir aos seus alumnos e alumnas na temática do Concurso e facilitar o seu posterior traballo de participación.

O grao de implicación na supervisión e axuda aos seus alumnos e alumnas no desenvolvemento do traballo de participación será decisión de cada profesor ou profesora. O docente unicamente se compromete a explicarlles a actividade e a facernos chegar posteriormente os seus traballos de participación.

CAL É A VINCULACIÓN DO CONCURSO "HAZLO VERDE" COAS COMPETENCIAS BÁSICAS?

Este programa de sensibilización ambiental e os seus materiais didácticos desenvolvéronse en base ao Currículo e poden traballarse de forma específica nas seguintes materias.

Educación Primaria: Ciencias Sociais. Educación Artística, Lingua e Ciencias da Natureza e TIC.

Educación Secundaria: Bioloxía e Xeoloxía, Tecnoloxía, Educación Plástica e Visual e Iniciación á Actividade Empresarial e Emprendedora.

Con todo, se queres saber máis, podes consultar a vinculación curricular nos materiais didácticos.

É OBRIGATORIO REALIZAR AS ACTIVIDADES DAS UNIDADES DIDÁCTICAS?

Non. O programa escolar proporciona ferramentas, dinámicas e exemplos para facilitar ao profesor ou profesora a tarefa de introducir aos seus alumnos e alumnas na temática ambiental e en como abordar o traballo que se vai presentar.

HAI UNHAS ESPECIFICACIÓNS OBRIGATORIAS PARA O TRABALLO?

Se os formatos do traballo deben ser os seguintes:

 • Categoría A e B: Unha imaxe en formato .jpg ou UN gif cun peso máximo de 2 MB, acompañada dun documento descritivo (PDF, PPT, DOC ou TXT) cunha extensión máxima de 10 páxinas.
 • Categoría C: Un vídeo en formato .AVI, MP4 ou .MOV, cunha duración máxima de 1 minuto e un peso máximo de 100 MB, acompañado dun documento descritivo (PDF, PPT, DOC ou TXT) cunha extensión máxima de 10 páxinas.
 • Ambos os formatos deberán ir acompañados dun título que non superará os 140 caracteres.

En calquera caso, o profesor ou profesora para deberá escanear, fotografar ou subir o traballo ou o vídeo para poder subilo á Web.

HAI UNHAS ESPECIFICACIÓNS OBRIGATORIAS PARA AS FOTOGRAFÍAS?

No proxecto non será necesario que se mostren as caras dos alumnos e alumnas. Igualmente, deberedes asegurarvos de que dispoñedes dos documentos de cesión dos dereitos de imaxe dos alumnos e alumnas que puidesen aparecer nas imaxes subidas. No caso de que se mostren, os profesores seredes os responsables dos dereitos de imaxe dos nenos e nenas.

Se se utilizan contidos ou imaxes propiedade de terceiros, deberedes asegurarvos de que están libres de dereitos ou que dispoñedes dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria.

Ademais os alumnos e alumnas poderán contar con todas as técnicas ás que poidan acceder para traballar as súas imaxes, desde as máis tradicionais, como a colaxe (co uso de pegamento e tesoiras), a calquera programa de computador que lles permita tratar imaxes (Photoshop, editores en liña, etc.)

COMO ENVIAMOS O TRABALLO?

 • Por suposto, unha vez que o docente lles explique como debe ser o traballo que teñen que presentar, os alumnos e alumnas poden dedicar todo o tempo que queiran ao desenvolvemento do seu traballo fóra da aula.
 • En función do formato elixido, asegurádevos de que o arquivo está dentro dos parámetros descritos no punto anterior: peso, duración, extensión do documento, etc.
 • Facede clic na sección "Subir traballo".
 • Na sección "Título", escribide o título ou frase da túa clase para o traballo presentado (máximo 140 caracteres).
 • Seleccionade o ficheiro.
 • Recibirás no teu correo electrónico un correo automático que confirme que se subiu correctamente.
 • Mentres quede subido e non “confirmado” poderedes modificar o proxecto, editalo, cambiar o título, etc.
 • Por último, facede clic no botón “Confirmar traballo”. Unha vez que fagades clic nese botón, xa non se poderá modificar nada do que se subiu e o proxecto pasará a ser valorado polo xurado.
 • Por último, facede clic non botón “Confirmar traballo”. Unha vez que fagades clic nese botón, xa non se poderá modificar nada que do que se subiu e ou proxecto pasará a ser valorado polo xurado.

PODEN OS ALUMNOS E ALUMNAS TRABALLAR DESDE CASA?

Por suposto. Unha vez que o docente lles explicase como debe ser o traballo que teñen que presentar, os alumnos e as alumnas poden dedicar todo o tempo que queiran ao desenvolvemento do seu traballo fóra da aula.

E SE TEMOS MÁIS DÚBIDAS SOBRE COMO FACER O TRABALLO OU CALQUERA OUTRA CUESTIÓN PEDAGÓXICA?

Non pasa nada. Podedes contactar con nós para que vos axudemos. Un equipo de profesionais resolverán as vosas dúbidas. Se é o caso, chamade ao 900 670 686 (teléfono gratuíto) ou enchede este formulario.

Tamén podedes consultarnos no número de WhatsApp 686 980 767.