CALES SON OS CRITERIOS DE VALORACIÓN DO CONCURSO ESCOLAR?

FAINO CREATIVO

O xurado terá en conta a orixinalidade do traballo, o concepto e a súa plasmación gráfica

FAINO CON CALIDADE

O coidado posto na presentación, as técnicas empregadas e a súa posible adaptación ao obxecto do concurso.

FAINO CON MENSAXE

A adecuación do traballo para transmitir os valores da temática desta edición.

FAINO SOCIAL

O xurado valorará aqueles proxectos que transcendan a límites da clase e busquen axudar e/ou involucrar a outras persoas da súa contorna (compañeiros doutras aulas, veciños, pais...).