QUINS SÓN ELS PREMIS EN EL CONCURS ESCOLAR SOBRE EL MEDI AMBIENT?

REGAL DE PARTICIPACIÓ PER A TOTS

Un punt de llibre de llavors

PREMI AUTONÒMIC (A i B)

Experiència per a tota l'aula valorada en un màxim de 400 € (IVA inclòs).

PREMI ESTATAL (A i B)

Campus “Hazlo Verde #Salvemoslosbosques”.

Per escollir un projecte de
preservació de la natura
de LM.

PREMI ESTATAL (C)

Per a activitats
de tota l'aula

Per escollir un projecte de
preservació de la natura
de LM.

PREMI ESPECIAL DEL PÚBLIC

Per a activitats
de tota l'aula

Per escollir un projecte de
preservació de la natura
de LM.