QUINS SÓN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONCURS ESCOLAR?

FES-HO CREATIU

El jurat tindrà en compte l'originalitat del treball, el concepte i la seva plasmació gràfica.

FES-HO AMB QUALITAT

La cura posada en la presentació, les tècniques emprades i la seva possible adaptació a l'objecte del concurs.

FES-HO AMB MISSATGE

L'adequació del treball per transmetre els valors de la temàtica d'aquesta edició.

FES-HO SOCIAL

El jurat valorarà aquells projectes que transcendeixin els límits de l'aula i busquin ajudar o involucrar altres persones del seu entorn (companys/es d'altres aules, veïns/es, familiars...).