MATERIAL PEDAGÒGIC MEDIAMBIENTAL

Impliquem-nos en la cura del medi ambient. Perquè qualsevol canvi en l'equilibri de l'ecosistema afecta milers d'espècies, entre elles la humana. La vostra participació és fonamental per aconseguir que nens, nenes i joves es conscienciïn de la importància que tenen els boscos i els perills que comporta la seva desaparició.

Per ajudar a salvar els boscos hem elaborat uns recursos educatius amb els quals volem fomentar el pensament crític, la consciència mediambiental, el treball cooperatiu, l'aprenentatge per projectes i les competències tecnològiques, fonamentals, aquestes darreres, en la nova normalitat educativa.

Volem que les properes generacions aprenguin de forma lúdica, proactiva i cooperativa que moltes petites accions poden generar un gran canvi global. Per això, el professorat i els centres educatius sou una peça clau. Amb aquest material pedagògic mostrarem que cada acció té una conseqüència que condiciona el nostre futur.

Tot i que l'ús d'aquest material no és obligatori per participar en el Concurs, us facilitarà molt la feina que feu a l'aula o de forma virtual amb l'alumnat.

Primaria

Secundaria

Primaria

Secundaria

També disposem de materials educatius addicionals segons els continguts d'edicions anteriors d'Hazlo Verde: