Pribatutasun Politika

Leroy Merlin España, S.L.U. (hemendik aurrera "LEROY MERLIN") konpainiaren www.hazloverde.es web gunerako, (hemendik aurrera "Ataria") atal, zerbitzu edo baliabide batzuetarako sarrera soilik aurretiaz Atariko erabiltzaileak izaera pertsonaleko datuak errezterakoan edo erregistroa gauzatzerakoan izango da posible. Kasu hauetan, Atariaren erabiltzaileak tratamendu automatizatuaren objektu edo ez izango diren izaera pertsonaleko zenbait datu luzatu beharko ditu, Tratamendu Arduradun bezala LEROY MERLIN-en partetik, “Datuen Babesaren inguruko oinarrizko informazioa”-n behar bezala identifikatuta daudegoen bezala eta bertan ezartzen diren baldintzekin bat etorriz eta, era berean, honako Pribatasun Politikan (hemendik aurrera "Pribatasun Politika" edo "Datuen Babesaren inguruko informazio gehigarria") hitzartutako helburu eta baldintzekin erabiliak izango direlarik.

LEROY MERLINEK Erabiltzaileak Atarian eskeintzen diren zerbitzuetara sartzeko erabiltzen dituen dispositiboen datuak gordetzen ditu. Atarira sartzen zarenean, hura gordetzen duen sistemak zure dispositiboaren IP helbidea errekonozitzen du; sarreraren eguna eta ordua, deskoneksioarena eta gure Atariko zein ataletan zehar nabigatu duzun (clickstream). Beharrezkoa da gure sitemak zure dispositiboaren datu hauek ezagutzea zure nabigatzailaren bidez eskatzen duzuna bidali eta zure pantailan ikusi ahal izateko harekin komunikatu behar baita. Ez gure sistemek, ez guk geuk, ezin ditugu zure datu pertsonalak ezagutu, esaterako izena, helbidea, telefono zenbakia, etab. ez bazara zu zeu haiek luzatu dituena.

Gure sistema kokatua dagoen Atariak cookiak darabilzki. Ikusi LEROY MERLIN-en cookien politika.

LEROY MERLIN-ek datuen babesa eta baloreen errespetua eta leialtasun eta gardentasun printzipioei dagokienez, indarrean dagoen legedia betetzeko kompromezua aitortzen du.

Erabiltzaileak espreski onartzen du Atariaren bidez erreztutako datuen eta honako Pribatasun Politikan, bai eta “Datuen babeserako oinarrizko informazioa”-n, tratamendu bakar edo anitzetan, era automatizatuan edo ez tratatuak izateko, jasotako izaera pertsonaleko datuen inklusioa, haien arduradun den LEROY MERLIN-en partetik. Datuen bilketa prozesuan, Erabiltzaileari zenbait atal, zerbitzu edo baliabidetarako sarrea izateko, derrigorrez luzatu behar dituen datuak zeintzuk diren esango zaio.

LEROY MERLIN-ek honako Pribatasun Politika, bai eta “Datuen babeserako oinarrizko informazioa”, edozein unetan eta arrazoizko aurrerapenarekin aldatu, egokitu edo eguneratzeko eskubidea gordetzen du, eragin dezaketen araudi aldaketa, aldaketa judizial eta jurisprudentzialei egokitzeko helburuarekin, bai eta industriako praktikei ere. Aurretik esandakoaren kalte suposatu gabe, aurrera eraman litezkeen aldaketa, alterazio edo eguneratze hoiek zure datu pertsonalen tratamenduan aldaketa sustantziala suposatzen badute behar bezala infomatuko zaizu, eta kasu honetan, tratamendu berrirako baimena eskatuko zaizu.

Erabiltzaileak bere erantzukizupean aitortu eta bermatzen du LEROY MERLIN-i erreztuako datuak egiazkoak, zuzenak eta berari dagozkionak direla. Zentzu honetan, erabiltzaileen betebeharra izango da informazio eta datuak eguneratuak mantentzea unean uneko errealitatearekin bat egingo dutelarik. Aitortutako informazio edo datuen ondorioz suerta litekeen edozein manifestazio faltsu edo zehazgabe, bai eta informazio horrek sor litzakeen kalteak, erabiltzaileen ardura zuzena izango dira.

  • DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Identitatea: Leroy Merlin Espaiña, S.L.U.

I.F.Z.: B-84.81.84.42

Helbidea: de la Vega etorbidea, 2. zenbakia, Alcobendas (Madril)

Telefonoa: 917 49 60 00

Helbide elektronikoa: tecomunicamos@leroymerlin.es

DPD (Datuen Babeserako Ordezkaria) kontaktua: privacidad@leroymerlin.es

  • ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN XEDEA.

Gure Atarian bideratutako galdetegi ezberdinen bidez, hau da, “Erregistro galdetegia” edo “Kontaktu” galdetegien bidez, bai eta Atarian nabigatzearen ondorioz jasotako erabiltzaileen datu pertsonalen erabilerak, “Datuen babesaren inguruko oinarrizko informazioa”-n deskribatutako helburua izango du, ondorengoari erantzunez:

  • “Erregistro” eta “Eremu Pribatu”-ko galdetegiak: “HazloVerde #SomoslaRaíz Misioa” eskola lehiaketaren inskribapen, garapen eta parte-hartzea, bai eta parte hartzaileei haren garapenari buruzko informazioa edota parte hartzaileek derrigorrez bete behar ez dituzten asetasun galdetegiak helarazteko orain eta etorkizunean.

  • LEROY MERLIN-ek aurretiaz Oinarri Legaletan ezarritako xedapenenei jarraituz, galdetegiei dagozkien emaitzak komunikatu ahal izango ditu, non parte hartzaileen izen, ahots edota irudia gehitu ahalko dituen.

  • “Kontaktu” galdetegia:Datu pertsonalen tratamenduaren xedea, gure kontaktu galdetegiaren bidez jasotako informazio eskaerei eta kontsultei erantzutea izango da.

Era berean, helburu hartara bideratuako kutxatilla markatuez gero, Atariko erabiltzaileen informazio edota datuak, eta haiek erreztutakoak, LEROY MERLIN-ek gaiarekin zerikusirik duten aktibitateei, esaterako, tailer eta ekitaldiei buruzko informazioa komunikatu eta igortzeko tratatuko dira.

LEROY MERLIN Erabiltzaileek erreztutako datu pertsonalen konfidentzialtasuna errespetatzera, bai eta datuen babeserako araudian jasotzen denarekin bat etorriz, haiek gordetzeko eta haien alterazio, galera, tratamendu edo sarrera ez baimendua ekiditeko beharrezko neurri guztiak hartzeko duen betebeharra betetzera konprometitzen da. Dena den, Erabiltzailea aipatutako segurtasun neurriak garaitezinak ez direla edo zaurgarriak izan daitezkeela ohartarazten da.

  • ZURE DATUEN KONTSERBAZIO EPEA.

Erabiltzaileek Atariaren bidez luzatutako datuak interesatuak hala eskatu ezean gorde egingo dira. Atariaren aktibitate ezaren aurrean, LEROY MERLIN-ek jasotako izaera pertsonaleko datuak gehienez ere bost urtez mandenduko ditu, erabiltzaileak aurrerago zehazten diren terminoetan, bere eskubideak kaltetuak ikusi gabe.

Edozein kasutan, datuen kontserbazio epea araudi merkantil, kontable eta fiskalak edo indarrean dagoen beste araudi batek ezartzen duen derrigorrezko epe zabalagoari erantzungo dio.

  • DATU PERTSONALEN TRATAMENDURAKO LEGITIMAZIOA.

Galdetegien bidez luzatutako datu pertsonalen tratamendurako oinarri legala edo legitimazioa, interesatuaren baimen esplizitua da.

  • DATUEN LAGATZEA.

Erabiltzaileak Atariaren bidez erreztutako datuak ez dira hirugarrengoei igorriak izango, betebehar legalaren kasuan ez bada.

  • DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN ESKUBIDEAK.

Erabiltzaileak honako Pribatasun Politikan aurreikusitako eran jasotako datuen gaineko eskubideak jardun ahal izango ditu, datuen babeserako araudian jasotzen direnak eta zehazki ondorengo eskubideak, datu pertsonalen sarrera, ezabapena, kentzea, aurkakotasuna, oposizioa, mugatzea eta eramangarritasuna.

Interesaturik dauden erabiltzaileek bereaien datu pertsonaletara sartzeko eskubidea dute, bai eta datu zehazgabeen zuzenketa eskatzeko ere, edota beste arrazoi batzuen artean datu horiek jada erabilgarri ez direnean haiek ezabatzea eskatzeko eskubidea ere.

Zenbait egoeratan, erabiltzaileek beraien datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute, LEROY MERLIN-ek, kasu honetan, soilik betebehar legal eta administratiboak, gure interesen eta eskubideen defentsa bai eta erreklamazio, isun edo arduragabetasunen aurrean beharrezko direnak mantenduko dituelarik.

Erabiltzaileak, era berean, bere datuen edozein tratamendutarako emandako baimena ezeztatzeko aukera izango du, honek ezeztapenaren aurretik baimendutako tratamenduaren zilegitasunari eragingo ez diolarik.

Erabiltzaileak aurreko paragrafoan adierazitako eskubideak erabili ahalko ditu, bere pretentsioaren arrazoia behar bezala adieraziz, eskaera idatziz eta sinatuta LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U., Club LEROY MERLIN-en Departamentua, de la Vega etorbidea 2, 28108 Alcobendas-Madril helbidera zuzenduz, edo tecomunicamos@leroymerlin.es helbide elektronikora posta elktroniko bidez zuzenduz. Posta elektronikoz gauzatutako igorpenak eskatzaileak erregistratutako helbide elektronikotik egin beharko dira. Edozein kasutan erabiltzaileak, aipatutako eskubideak erabili ahal izateko eta eskatzailearen identifikazioa bermatzeko, bere eskaera baliozko Nortasun Agiri Nazionalaren kopia batekin batera, edo bere kasuan, Atzerritarren Nortasun Zenbakiarekin batera igorri beharko du.

Era berean, zure datuak modu ezegokian tratatuak izan direla kontsideratzen baduzu, Datuen Babeserako Agentzia Espainiarrean (Jorge Juan etorbidea, 6. 28001 – Madril www.agpd.es) erreklamazio bat egiteko eskubidea izango duzu.